> Orientering > Anmälningar

Anmäla dig till tävlingar genom att klicka här (Klubben on-line)!
Du måste ha lösenord för att kunna logga in (som medlem). Har du inte fått det eller har du glömt det, kontakta Leif Dahlin!

Leif Dahlin är administratör för klubben on line, där anmälningar till tävlingar kan göras av medlemmarna själva. Leif har skickat ut information till de som har e-mail adress. Om du inte fått informationen så kontakta Leif Dahlin, tel 139 56. E-post: leif.dahlin@bahnhof.se

 

Anmälningsavgift

Klubben svarar för anmälningsavgift utom i följande fall:

  1. Då medlem uteblir från tävling, utgår eller felstämplar. För ungdom (-16 år) med giltigt förfall betalar klubben avgiften.

  2. Vid efteranmälan svarar den efteranmälde för den extra avgiften.

  3. ”Semestertävlingar” (5-dagars, Östgöta, Hällefors mfl). Se separat information. Klubben betalar normal anmälningsavgift.

5-dagars, O-ringen, Sverige största idrottsäventyr

5-dagars, hur många blir vi i år? Ni har väl anmält er?

Vi hoppas att det blir många orienterare och familjemedlemmar som kommer att få uppleva en härlig, rolig, jobbig och solig semestervecka 22-27 juli Mjölby. Du betalar själv anmälningsavgiften i samband med anmälan, vilket regleras senare med klubben.

Utdrag ur tävlingsreglerna

Anmälningsavgifter 2007

  • ungdom -16 50-65 kr

  • elit 120-150 kr

  • övriga 80-100 kr:-

Efteranmälan: Tillägg 50 %

Inskolningsklass: Ingen tidtagning skall ske. Fullföljt eller utgått gäller.

Skuggning: Då ledare på diskret avstånd följer den tävlande och ingriper om problem uppstår eller den tävlande ber om hjälp. De som utför skuggningen får inte passera mållinjen om inte elektronisk stämpling används. Skuggning är tillåtet i inskolningsklass, öppna klasser och u-klasser.