> Om klubben > Bli medlem, medlemsregistret
Ny medlem
För att bli medlem är det bara att betala in medlemsavgift enligt nedan till klubbens bankgiro 5646-6519 (plusgiro 29 52 33-1 går också). Inbetalningskort finns i Bergebo. Betalning kan också ske i Bergebo. Kom ihåg att skriva (alla medlemmars) namn, adress och telefonnummer. För att det ska gå att beräkna rätt avgift måste födelseår (gärna hela personnummret) anges.

Årsavgift:
Ungdom t o m 20 år 150 kr
Äldre 250 kr
Familj (max 2 vuxna) 450 kr

Medlemsregistret
Har du flyttat? Är någon uppgift i medlemsregistret fel? Är alla familjemedlemmar registrerade? Änmäl nya medlemar eller rättning till:
henning.waltgard@swipnet.se

Henning Waltgård
Årtullsvägen 8
784 37 Borlänge
tel: 135 10

Henning har också postfack i Bergebo.